Zespół

Zespół konsultantów BCL to kilkanaście osób, wśród nich:

 • biegli rzeczoznawcy majątkowi
 • biegli rewidenci
 • doradcy podatkowi
 • ekonomiści i finansiści
 • prawnicy specjaliści z różnych dziedzin prawa

Poszczególni członkowie Zespołu mają za sobą bogate doświadczenia zarówno w zakresie wspólnej pracy, jak i zrealizowanych wspólnie projektów.

W ramach BCL oraz innych podmiotów uczestniczyli w ostatnich latach m.in. w następujących przedsięwzięciach:

 • wycenili podmioty gospodarcze o łącznej wartości ponad 30 mld PLN
 • doradzali w procesach konsolidacji podmiotów o łącznej wartości przekraczającej 12 mld PLN
 • doradzali w przedsięwzięciach podwyższeń kapitału zakładowego i tworzenia grup holdingowych o wartości ponad 15 mld PLN
 • opracowali kilkadziesiąt biznes planów, feasibility studies, kompleksowych analiz prawnych i inwestycyjnych oraz wycen wartości niematerialnych (w tym znaku towarowego ogólnopolskiego radia)

W zależności od potrzeb przy realizacji różnych projektów BCL współpracuje z kilkudziesięcioma ekspertami i specjalistami z różnych dziedzin wiedzy:

 • profesorami i wykładowcami wywodzącymi się z krakowskich uczelni - Akademii Ekonomicznej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • specjalistami branżowymi z różnych gałęzi przemysłu
 • prawnikami renomowanych kancelarii prawnych
 • ekspertami administracji publicznej

Odpowiednio do specyfiki konkretnego projektu formujemy interdyscyplinarny zespół, gwarantujący profesjonalne wykonanie zadania.

 

Dodatkowe informacje

value support solutions