Kontakt

Siedziba Kraków

BCL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie
przy ul. Rakowickiej 61 lok. 2

Adres do korespondencji:
BCL Sp. z o.o.
ul. Rakowicka 61 lok.2
31-521 Kraków

Dane rejestrowe:
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
Wydział XI Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000246499
NIP: 6762309087
REGON: 120154925
Kapitał zakładowy: 51.000,00 zł

tel. +48 (0) 12 294-49-11
fax +48 (0) 12 294-49-12

Facebook

Znajdź nas na facebooku