Referencje

         
Referencje FIB - Grupa K5 (ENION) i Grupa G8 (ENERGA)   Referencje KOGENERACJA S.A. - Grupa EDF   Referencje Zielonogórskiej Energetyki Cieplnej - Grupa EDF  
Referencje Elektrociepłowni Zielona Góra - Grupa EDF