Zarząd i wspólnicy

Tomasz Bogacz - Prezes Zarządu, wspólnik

Doktor nauk ekonomicznych. Uczestniczył w kilkuset projektach restrukturyzacyjnych i kapitałowych. Jego doświadczenie obejmuje:

  • fuzje i przejęcia
  • przekształcenia kapitałowe
  • prywatyzację przedsiębiorstw
  • finansowanie przedsięwzięć
  • analizy finansowe
  • wyceny

Posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim.

Marek Legutko - Wiceprezes Zarządu, wspólnik

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Brał udział w szeregu projektów obejmujących między innymi:

  • zakładanie spółek
  • połączenia, podziały i przejęcia spółek
  • restrukturyzacje przedsiębiorstw
  • audyty prawno-majątkowe przedsiębiorstw

Specjalizuje się w prawie spółek, prawie umów gospodarczych oraz prawie francuskim. Posługuje się językiem francuskim oraz angielskim.

 

Dodatkowe informacje

value support solutions